Ustawy i rozporządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Ustawy i rozporządzenia

Ujednolicone teksty ustaw oraz rozporządzeń:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ujednolicony tekst Konstytucji z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

Dyrektywy parlamentu europejskiego

Dyrektywy parlamentu europejskiego udostępniane są przez EUR-Lex: