Jakich danych mogą żądać od pracowników pracodawcy?

Autor:Izabela NowakowskaData:13 lutego 2014Kategoria:Przedsiębiorcy

Od pracowników pracodawca może żądać takich samych danych jak od kandydatów na pracowników: imienia i nazwiska imion rodziców daty urodzenia miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji) wykształcenia przebiegu dotychczasowego zatrudnienia Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!

Więcej...