Nieświadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

Autor:Izabela NowakowskaData:8 stycznia 2014Kategoria:Klauzule niedozwolone

Do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK wpisano postanowienia, w których klient nieświadomie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezwiązanych z realizacją umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (m.in. do celów marketingowych) musi zostać złożona w sposób świadomy, wyraźny oraz swobodny. Umieszczając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w regulaminie lub wzorcu umowy, konsument nie ma szansy na swobodne udzielenie zgody i nie posiada możliwości wyrażenia sprzeciwu odnośnie

Więcej...