Administracja publiczna

Urzędy pracy – jakim podmiotom udostępniają dane?

GIODO przeprowadza co roku kontrole w administracji publicznej. W roku 2012 skontrolował jeden z powiatowych urzędów pracy (PUP). Okazało się, że pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej i ośrodków pomocy rodzinie mieli dostęp do danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w systemie informatycznym prowadzonym przez PUP. Do takiego dostępu są uprawnieni na podstawie przepisów.

Jakich danych nie mogą udostępniać?

Ustalono również, iż pracownicy ww. jednostek za pomocą przedmiotowego systemu mieli także dostęp do danych klientów powiatowego urzędu pracy, do pozyskania których nie uprawniają ich przepisy, gdyż osoby, których dane dotyczą nie ubiegają się o żadne świadczenia przyznawane przez te jednostki. Generalny Inspektor stwierdził, iż udostępnianie przez PUP (za pomocą ww. systemu informatycznego) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne danych osób, które nie ubiegają się o żadne świadczenia przyznawane przez te podmioty, stanowiło naruszenie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż pozyskiwanie danych ww. osób przez te jednostki nie było niezbędne do realizacji zadań publicznych.

Uchybienia również ws. środków technicznych

Ponadto Generalny Inspektor stwierdził, iż PUP nie zastosował odpowiednich środków technicznych (o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy) w celu ochrony danych osobowych osób  bezrobotnych i klientów PUP, gdyż nie zabezpieczył danych osobowych ww. osób przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem ustawy. W związku ze stwierdzonymi w PUP uchybieniami w procesie przetwarzania danych osobowych, wobec PUP – jako administratora danych osobowych – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych uchybień.

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2012.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!