Konkursy, loterie

Data: 16 maja 2014

Branie udziału w konkursach czy loteriach wiąże się z przekazywaniem naszych danych instytucjom je organizującym. Mogą to być konkursy organizowane przez czasopisma, stacje telewizyjne czy strony internetowe. Do wzięcia udziału w konkursie najczęściej jest wymagane podanie danych osobowych. Czy organizatorzy konkursów aby na pewno zbierają dane zgodnie z zasadą adekwatności czyli zgodnie z celem w jakim mają zostać wykorzystane?

Opinia GIODO jest jednoznaczna

Organizatorzy konkursów i loterii w pierwszym etapie jej przeprowadzania czyli zbieraniu chętnych w jej uczestniczeniu powinni wymagać podania tylko podstawowych danych czyli imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Można żądać podania daty urodzenia jeśli udział w konkursie lub loterii zależy od wieku uczestnika. Takie dane są wystarczające aby móc skontaktować się z osobą biorącą udział w konkursie. Celem zawsze jest wygrana jakiejś nagrody, a przecież samo zgłoszenie się nie jest jednoznaczne z wygraną.

Kiedy podawać inne dane?

Zatem dopiero w kolejnych etapach kiedy zostanie już wyłoniony zwycięzca, organizatorzy mogą wymagać podania szerszej grupy danych przez zwycięzcę. W przypadku nagród rzeczowych może to być adres zamieszkania a pieniężnych numer rachunku bankowego.

Organizatorzy nie powinni żądać innych danych od uczestników sowich loterii lub konkursów zwłaszcza takich danych jak numery seria i numer dowodu osobistego.

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!