Dane biometryczne

Dane biometryczne a dane osobowe

Zwiększa się dostępność systemów, których istotą jest przetwarzanie danych osobowych biometrycznych(np. wizerunku twarzy, zapisu linii papilarnych palców, zapisu obrazu tęczówki). Przykładem było przetwarzanie danych biometrycznych uczniów i nauczycieli w jednej ze szkół, w celu ograniczenia dostępu na teren szkoły osobom nieuprawnionym.

Stanowisko GIODO

W wystąpieniu z dnia 21 stycznia 2010 r. Generalny Inspektor wskazał, że dane biometryczne określonej osoby, niewątpliwie można uznać za dane osobowe. Pozwalają one bowiem na ustalenie tożsamości osoby w sposób pewny. Z racji ich wyłącznej przynależności do konkretnej osoby, dane te stanowią swego rodzaju „identyfikator”.

Opinia Grupy Roboczej art. 29

Analizując przypadek, GIODO odwołał się do opinii Grupy Roboczej Art. 29, przyjętej w dniu 1 sierpnia 2003 r. pod nazwą „Dokument Roboczy w sprawie biometrii” (12168/02/FR GT 80). Jak wskazano w opinii „(…) szybki rozwój technologii biometrycznych, jak i coraz powszechniejsze ich stosowanie w ostatnich latach, wymagają uważnej analizy z punktu widzenia ochrony danych. Powszechne i niekontrolowane posługiwanie się biometrią wzbudza niepokój z punktu widzenia ochrony wolności i fundamentalnych praw człowieka. (…) Szczególne zaniepokojenie związane z danymi biometrycznymi wzbudza ryzyko zmniejszenia wrażliwości ludzi – spowodowane coraz większą powszechnością używania tych danych – na konsekwencje, jakie przetwarzanie ich danych może mieć w życiu codziennym. Dane biometryczne zawsze powinny być uważane za „dane dotyczące osoby fizycznej”, ponieważ odnoszą się do danych ze swej natury dotyczących określonej osoby”.

Naruszenie zasady adekwatności

Mając na uwadze powyższe, organ ds. ochrony danych osobowych uznał, że pozyskiwanie odcisków palców, w celu ich identyfikacji w związku z wprowadzeniem systemu dokonującego na ich podstawie kontroli dostępu do budynku (np. szkoły), narusza zasadę adekwatności przetwarzania danych, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Na podstawie powyższego stanowiska oraz w toku prowadzonej korespondencji dyrektor szkoły zobowiązała się do usunięcia systemu przetwarzającego dane biometryczne uczniów i nauczycieli.

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2010.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!