Numer wpisu: 3873

Data wyroku: 2012-07-26

Damian Lipski – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Desire w Ogorzelniku

„Abonent zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia dostawcy o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących abonenta, zawartych w umowie w terminie 7 dni od daty ich zmiany. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowe dane będzie uznawana za skutecznie doręczoną”

 Numer wpisu: 3210

Data wyroku: 2012-02-29

„Galileusz” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu

„W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres Abonenta lub zawierająca dotychczasowe dane będzie uznana za skutecznie doręczoną”

W przypadku obu klauzul chodzi o zmiany danych osobowych, które są niezbędne do wysyłki korespondencji. Jednak nie można uzależniać doręczenia od uaktualnienia danych w ciągu 7 dni jak też danych które wcale nie są niezbędne do dostarczenia korespondencji, przesyłek. Nie można uznać korespondencji za skutecznie doręczoną pod takimi warunkami jakie stawia nam przedsiębiorca.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!