Do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK wpisano postanowienia, w których klient nieświadomie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezwiązanych z realizacją umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (m.in. do celów marketingowych) musi zostać złożona w sposób świadomy, wyraźny oraz swobodny. Umieszczając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w regulaminie lub wzorcu umowy, konsument nie ma szansy na swobodne udzielenie zgody i nie posiada możliwości wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia zakresu przetwarzanych danych. Poniższe postanowienia zostały uznane za niedozwolone, ponieważ konsument nie ma możliwości odmowy udzielenia zgody, w tym również ograniczenia jej zakresu.

Numer wpisu: 3522

Data wyroku: 2011-10-04

Pozwany: „Net Sport” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

„Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sonyericsson-sklep.pl

Numer wpisu: 4475

Data wyroku: 2013-01-31

Pozwany: Interopal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opalenicy

„Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:

a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

b) przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!