Kolejny przykład potwierdzający regułę, że umowy należy czytać w całości. Pewien mężczyzna udając się do banku w celu podpisania umowy o założenie nowego konta zauważył w niej klauzulę o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. I nie było by w tym nic złego gdyby, nie znajdowała się w jednym z punktów umowy.

Jak nie zgodzić się ad hoc

Jeśli w jakiejkolwiek umowie taka klauzula znajduję się z miejscem na postawienie krzyżyka to jest to równoznaczne z możliwością nie zgodzenia się na takie przetwarzanie danych. Natomiast, w niektórych umowach można się spotkać z zapisem w umowie, które nie daje owej możliwości. Wiąże się to z tym, że podpisując umowę ad hoc zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli jest klauzula masz możliwość wyboru.

Przecież tak nie można

Właśnie o to chodzi! Takie podpunkty w umowie są klauzulami niedozwolonymi! Nie musimy podpisywać takiej umowy, jednak wspomniany wyżej mężczyzna spotkał się z bardzo negatywną reakcją w banku. Nową umowę przyszedł podpisać ze względu na fuzję dwóch banków. Posiadał już zatem konto a na nim zapewne ciężko zapracowane pieniądze. Niestety, kiedy nie wyraził zgody na podpisanie tak sformułowanej umowy, pracownik banku odmówił mu wypłaty środków z konta.

Czy to nie szantaż?

Nie podpiszesz umowy, nie dostaniesz pieniędzy. Żeby to jeszcze były pieniądze należące do banku… Co to za nowa polityka? A no taka być nie powinna, bo ustawa o ochronie danych osobowych wyraźnie wskazuje na to, iż osoba musi mieć możliwość swobodnego wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych. Ponadto, ma prawo dostępu do tych danych, zmieniania ich i żądania ich usunięcia.

Ufaj, ale zawsze sprawdzaj

Zasada numer jeden przy podpisywaniu zobowiązań! Zawsze czytaj to co ktoś podsuwa Ci do podpisania! Zwłaszcza w przypadku umów z instytucjami finansowymi, lecz nie tylko. Znamy przypadki gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni sami zaznaczają takie klauzule twierdząc, że są niezbędne… Nie wierzcie! Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zawsze była dobrowolna i radzimy zwracać na nią uwagę przy podpisywaniu każdej umowy na usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!