W czym tkwi problem?

Coraz więcej kierowców zaopatruje się w wideo rejestratory do swoich samochodów, aby móc czuć się bezpieczniej. W trakcie kolizji nagranie z takiej kamery od razu może przesądzić kto jest jej sprawcą. Inni wykorzystują kamery do nagrywania swoich podróży, aby móc się nimi cieszyć po ich odbyciu.

Jednak w trakcie nagrywania trasy przejazdu pojawiają się numery rejestracyjne innych pojazdów czy twarze przechodniów, które można uznać za dane osobowe. Ich wykorzystanie na przykład w celu sprawy w sądzie będzie uznane za przetwarzanie danych osobowych.

Kiedy muszę zarejestrować zbiór danych z kamerki?

Jeśli nagranie będzie wykorzystywane jedynie w celach osobistych lub domowych to takiego zbioru nie będziemy musieli rejestrować. Natomiast jeśli nagranie będziemy chcieli wykorzystać w sądzie ze względu na nagraną na nim kolizję świadczącą na naszą korzyść to GIODO uważa, że wychodzi to poza cele osobiste. W ocenie innych wykorzystanie nagrania w sądzie we własnej sprawie powinno być zaliczane do celów właśnie osobistych.

Jednak gdybyśmy chcieli użyczyć komuś nagrania w celu wykorzystania go w sądzie to na pewno cel nie jest już prywatny, dlatego musielibyśmy je zarejestrować w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO .

Absurd powiecie

Powiemy i my. Dla takich nagrań powinna powstać specustawa, o którą walczy GIODO, regulowałaby ona w sposób odrębny od ustawy o ochronie danych osobowych monitoring wizyjny.

O dalszych losach kamerek samochodowych będziemy informować na bieżąco.

Nowe aspekty w sprawie kamerek

Dwa dni temu ukazał się wywiad a właściwie kilka cytatów GIODO dla wyborcza.biz w sprawie kamerek samochodowych. Z niego możemy się dowiedzieć, że:

Jeżeli nagrywamy wideo dla potrzeb własnych, a w tym czasie dostrzegamy, że ktoś popełnia wykroczenie i przekazujemy takie nagranie organom ścigania, to nasze zachowanie mieści się w granicach prawa. Jeżeli natomiast nagrywamy i wrzucamy wideo do internetu, żeby piętnować innych kierowców czy się z nich naśmiewać, wtedy naruszamy dane osobowe innych osób. – Sam fakt zamazania tablicy rejestracyjnej przed wrzuceniem takiego filmu do internetu nie oznacza, że ta osoba nie będzie możliwa do zidentyfikowania, np. po samym samochodzie czy miejscu, w którym jest. – opinia GIODO dr Wojciecha Wiewiórowskiego

Zatem oprócz ograniczeń związanych z wykorzystywaniem w celach osobistych, ukazuje się kolejne dotyczące upubliczniania nagrań w internecie. Jednak w tym przypadku będzie chodziło również o ochronę dóbr osobistych osób znajdujących się na nagraniu. Ten aspekt w sprawie kamer samochodowych jest dość istotny ponieważ chodzi tu o kwestię nie tylko tzw. samopomocy w ściganiu wykroczeń ale także o wyśmiewanie niektórych osób. Przykładem może być filmik osoby, która nie może poradzić sobie z zaparkowaniem auta. Śmieszne, ale ta osoba może być łatwa do zidentyfikowania a to już narusza pewne dobra o które może ona walczyć na drodze sądowej.

Nasza opinia

Cel w jakim będziemy chcieli skorzystać z nagrania powinien być wyważony. W sprawie, w której będziemy poszkodowani powinniśmy mieć prawo do wykorzystania nagrania w sądzie, ale również strzec się przed piratami drogowymi (zanieść nagranie na policję). Natomiast jeśli nagranie miałoby być wykorzystane w celu pośmiania się to rzeczywiście idea kamer gdzieś się rozmywa i dlatego ustawa w tym zakresie jest niezbędna ponieważ w tym momencie nikt nie wie jaki sposób jest na pewno dozwolony lub nie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!