Jakie dane chciano sprzedać?

Tydzień temu na jednym z forów dyskusyjnych pewien użytkownik zaproponował sprzedaż i udostępnienie danych jednej z dużych firm telekomunikacyjnych UPC. W celu zapewnienia potencjalnego nabywcy o prawdziwości danych ujawnił kilka z nich. Dane zawierały:

  • numer PESEL
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania (adres miejsca do którego jest dostarczana usługa)
  • numer telefonu
  • informacje na temat zakupionych usług i ich cen

Co daje dostęp do takiej bazy?

Wykupienie takiej bazy może pomóc z w namierzaniu i weryfikacji tożsamości osób, a także zwiększyć wiedzę konkurencji na temat abonentów danej firmy. Klienci UPC powinni być teraz czujni, ponieważ jeśli komuś udało się wykupić bazę danych może on próbować pozyskać jeszcze więcej informacji np. dzwoniąc i podając się za pracownika firmy.

Działania UPC

Reakcja firmy na zadawane przez niebezpiecznik.pl pytania była szybka. Zapewniono, że konto z którego z miał nastąpić wyciek i do którego miał być sprzedany dostęp zostało zablokowane. UPC zapewnia, że prowadzi czynności wyjaśniające w jaki sposób doszło do wycieku i kto jest mu winien. Poinformowano także GIODO i organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!