Klauzule niedozwolone – inaczej nazywane abuzywnymi. Problem z nimi związany opisywaliśmy w artykule „Klauzule niedozwolone. Sprawdź regulamin swojego sklepu już dziś!” .

Rejestr klauzul w UOKiK rośnie z miesiąca na miesiąc, a odnalezienie się w nim jest trudne. Dlatego też, aby Państwu pomóc w tworzeniu regulaminu sklepu internetowego lub jego modyfikacjach, opracowaliśmy rejestr klauzul które dotyczą danych osobowych w e-commerce.

Klauzule wpisywane do rejestru są do siebie często łudząco podobne. Z czego to wynika? Aby uznać jakieś postanowienie w regulaminie czy umowie za niedozwolone nie jest potrzebna wierność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią porównywanej. Ponieważ to czy zostanie uznana za abuzywną może zależeć od jej zinterpretowania z tą która już znajduje się w rejestrze.

Postaramy się na wielu przykładach przedstawić Państwu te interpretacje i uniknąć stosowania w regulaminach i umowach klauzul niedozwolonych. Ich stosowanie może bowiem doprowadzić do rozpoznawania sprawy przez sąd i uznanie umowy za nieważną.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami poświęconymi klauzulom niedozwolonym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!