Przewodnik został wydany przez organy ochrony danych osobowych z Polski, Czech, Bułgarii i Chorwacji po przeanalizowaniu przez nie problemów związanych z zatrudnieniem. Skierowany jest do osób fizycznych poszukujących pracę oraz tych już zatrudnionych.

Co zawiera przewodnik?

Podzielony jest na różne etapy zatrudniania od nawiązywania stosunku pracy po jego zakończenie. W skrócie opiszemy zasady ochrony prywatności każdego z etapów zatrudnienia.

  • Poszukiwanie pracy

Na tym etapie pracownik powinien zwrócić uwagę jakich danych wymaga od niego potencjalny pracodawca, chodzi o dane ujawniane w CV, listach motywacyjnych. Pracodawca może wymagać tylko danych, dla których posiada podstawę prawną pozyskiwania. O tych danych pisaliśmy w artykule  Jakich danych mogą żądać od pracowników pracodawcy?.

 

  • Proces rekrutacyjny

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca będzie chciał rozwinąć informacje jakie pracownik podaje w CV. Pamiętaj, że pytania zadawane ci w toku rekrutacji powinny odnosić się jedynie do kwestii związanych z zatrudnieniem na stanowisku, na które aplikujesz. Na pytania, które mogły by wskazywać na próbę dyskryminacji  nie masz obowiązku odpowiadać. Jeśli nie zostaniesz zatrudniony na dane stanowisko pracodawca, u którego aplikowałeś powinien niezwłocznie usunąć Twoje dane.

 

  • Okres zatrudnienia

Twój pracodawca nie ma prawa udostępniania twoich danych osobowych stronom trzecim bez twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy prawo stanowi inaczej. Musi Cię również poinformować o celach stosowania technologii nadzoru i monitoringu, zasad ich wykorzystywania, przed ich zastosowaniem!  Pracodawca musi zapewnić odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne w  celu ochrony twoich danych przetwarzanych w kontekście zatrudnienia.

 

  • Ochrona danych a zakończenie zatrudnienia

Twój pracodawca nie ma prawa przechowywać Twoich danych przez nieokreślony czas po zakończeniu stosunku pracy. Przepisy prawa w Polsce określają iż akta osobowe i listę płac pracodawca powinien przechowywać przez 50 lat po zakończeniu stosunku pracy.

Zwracaj uwagę na prawidłowość i zakres Twoich danych przetwarzanych przez pracodawcę, możesz informować go o zauważonych nieprawidłowościach oraz składać skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych do GIODO.

Cały przewodnik- Ochrona prywatności w miejscu pracy.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!