Prz okazji zbliżających się kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego GIODO wydał „Poradnik ochrony danych osobowych w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej”. Zawiera on zestaw wytycznych dla komitetów wyborczych, partii politycznych, kandydatów, wyborców oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, jak zorganizować kampanię wyborczą z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności. Poradnik powinien być stosowany przy wszystkich rodzajach wyborów.

Wprowadza w przepisy dotyczące ochrony danych oraz określa jakich zasad należy przestrzegać przy wykorzystywaniu danych do marketingu wyborczego.

Poniżej krótkie podsumowanie Poradnika:

  1. Omówienie aktów prawnych regulujących przebieg wyborów – przede wszystkim Kodeks wyborczy, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych to w większości omawia zakazy jej dotyczące
  2. Podstawowe zasady i pojęcia ochrony danych – omówienie pojęć zbioru danych, przetwarzania danych, problematyka uzyskiwania zgód, obowiązki administratorów danych
  3. Zasady przetwarzania danych w celach marketingu wyborczego – czym jest agitacja wyborcza? w jaki sposób można stosować marketing wyborczy i czym on jest. Dowiemy się jakich technik marketingu możemy się spodziewać oraz które z nich są niedozwolone.
  4. Zabezpieczanie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kampanii wyborczej – określenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych
  5. Rejestracja zbiorów danych – w dziale tym określono które zbiory powinny zostać zarejestrowane w GIODO, a które tej rejestracji nie podlegają
  6. Pytania i odpowiedzi – pozwoli zrozumieć m.in w jaki sposób i przez kogo takie dane będą przetwarzane lub jakich danych sami możemy żądać od kandydatów.

 

Poradnik znajdziecie Państwo pod linkiem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!