Zachowanie poufności danych klientów

Każdy sprzedawca, sklep e-commerce, serwis odpowiada za dane, które przekazywane są przez klientów. Ograniczenia ich odpowiedzialności nawet w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, włamań czy kradzieży są uważane za klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów. Sklepy muszą gwarantować swoim klientom zachowanie poufności ich danych. Poniższe postanowienia umowne zostały uznane za niedozwolone:

Numer wpisu: 4715

Data wyroku: 2012-12-11

Pozwany: Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu

„Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu (…)”

Numer wpisu: 4714

Data wyroku: 2012-12-11

Pozwany: Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu

„Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (…) włamania do sieci (…)”

Numer wpisu:  4713

Data wyroku:  2012-12-11

Powód:  Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Pozwany:  Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu

Data wpisu:  2013-05-23

„Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (…) innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych” 

Czas i szkody w trakcie dostawy przesyłek

Poniższe klauzule niedozwolone dotyczą kwestii odpowiedzialności za opóźnienie dostawy i tryb reklamacji uszkodzonych przesyłek. Sprzedawca nie może zastrzec, ani ograniczać swojej odpowiedzialności za czas dostawy lub szkodę, która powstała przed wydaniem przesyłki klientowi.

Numer wpisu: 4379

Data wyroku: 2012-12-07

Pozwany: Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych”

Numer wpisu: 4376

Data wyroku: 2012-12-07

Pozwany: Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych”

Błędy i opóźnienia w przekazywaniu danych

W przypadkach, gdy przepisy prawa przewidują odpowiedzialność sprzedawcy, nie może on zastrzegać, ani ograniczać swojej odpowiedzialności. Tak jest w przypadku poniższych klauzul niedozwolonych. Sprzedawca internetowy odpowiada za przypadki kiedy dostawca Internetu źle przekazał mu dane klienta. Odpowiada zarówno za zaniechania jak i nieodpowiednie działania jakich dopuścił się dostawca.

Numer wpisu: 4375

Data wyroku: 2012-12-07

Pozwany: Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych”

Numer wpisu: 4374

Data wyroku: 2012-12-07

Pozwany: Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!