Sklepy e-commerce prowadząc działalność w Internecie muszą spełniać wiele wymogów m.in zapewniać swoim klientom bezpieczeństwo ich danych. Kiedy decydujemy się na podanie swoich danych w sklepie, niezbędnych do wykonania umowy to powinniśmy mieć pewność, iż będą one chronione przez serwis. Najczęściej takimi danymi są hasło, adres e-mail, login. Niektóre ze sklepów chciały uniknąć odpowiedzialności za wykorzystanie danych klientów przez osoby trzecie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż takie działania są niezgodne z prawem i zasadami prowadzenia serwisów, dlatego uznał poniższe klauzule za niedozwolone.

Numer wpisu: 3571
Data wpisu: 2012-08-08
Data wydania wyroku: 2012-05-23
Sygnatura akt: XVII AmC 1796/12
Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego: „Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
„Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem”
Branża: Handel elektroniczny

 

Numer wpisu: 3649
Data wpisu: 2012-08-21
Data wydania wyroku: 2012-05-25
Sygnatura akt: XVII AmC 5354/11
Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie na rzecz ochrony Praw Konsumentów i Obywateli z siedzibą w Bydgoszczy
Oznaczenie pozwanego: Alicja Smolana
Postanowienie uznane za niedozwolone:
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta”
Branża: Handel elektroniczny
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!