Podstawy i termin wprowadzenia zmian

Unia Europejska dąży do ujednolicenia przepisów dotyczących e-handlu we wszystkich krajach członkowskich. Nowe przepisy pochodzić będą z rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dyrektyw dotyczących sprzedaży w Internecie. Najpierw przepisy będą musiały zostać wprowadzone w UE, natomiast dopiero później każdy kraj członkowski będzie zobowiązany do ich implementacji. Głosowania nad rozporządzeniem mają odbyć się tej wiosny, jeśli to się uda, Polscy przedsiębiorcy e-commerce mogą się spodziewać wprowadzenia nowych przepisów dotyczących danych osobowych nawet w czerwcu. Oczywiście terminy mogą być dużo dłuższe ponieważ planowany najpóźniejszy termin wprowadzania zmian to rok 2016. Natomiast przepisy dotyczące sprzedaży w Internecie będą musiały zostać wprowadzone przez ustawodawcę do czerwca.

Jednak nie możemy liczyć, na powolność zarówno w UE jak i ustawodawców polskich, na zmiany powinniśmy zacząć przygotowywać się już dziś.

Najważniejsze zmiany

Konsument będzie musiał zostać poinformowany w sposób przejrzysty i wyczerpujący o cenie produktu i jej wszystkich składnikach, wszelkich dodatkowych kosztach oraz zasadach zwrotu towarów.

Wprowadzone zostanie wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Wynosić będzie on 14 dni od dnia otrzymania towaru a nie jak dotychczas 10 dni. Oprócz tego jeśli konsument odstąpi od umowy w powyższym terminie, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić zapłaconą przez niego kwotę w terminie 14 dni. Zwrot zapłaconej kwoty będzie obejmował również koszt wysyłki. Jednak pod warunkiem, że przedsiębiorca nie poinformował w trakcie zawierania umowy, konsumenta o tym, iż to on poniesie te koszta lub przedsiębiorca sam zgodził się je ponieść. Właściciele e-sklepów będą mieli możliwość wstrzymania się z wypłatą pieniędzy w celu oceny, czy zwracany towar nie uległ zniszczeniu lub nie stracił na wartości.

Dotychczas nie było możliwości zwrotu towarów cyfrowych np. ebooków, plików muzycznych. Nowa regulacja wprowadzi definicję treści cyfrowych, oraz możliwość zwrotu towaru sprzedawcy. Ten będzie zobligowany do zwrotu pieniędzy za towar. Właściwie sprzedawcy nie będą widzieli czy klient rzeczywiście usunął produkt z komputera, dlatego będą musieli wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, co również wiążę się z ponoszeniem kosztów.

E- sklepy zostaną zobowiązane do udostępnienia na swej stronie specjalnego formularza odstąpienia od umowy.

Wszystkie przepisy będą obowiązywały w sprzedaży towarów wartych minimum 50 euro jednak w  Polsce ta kwota będzie wynosić tylko 50 zł.

Kary za naruszenia

Kary za naruszenia ochrony danych osobowych znacznie wzrosną.

Organ nadzoru nakłada karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 EUR lub w przypadku przedsiębiorstwa do wysokości 2% jego rocznego obrotu na wszystkich rynkach światowych.

Zatem przede wszystkim to przedsiębiorcy będą musieli przygotować się na zmiany, które niekoniecznie im się spodobają, a na pewno uderzą w ich kieszenie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!