Aktualizacja z 28 stycznia 2014r.: Oświadczenie Spółki Znany Lekarz Sp. z o. o.

Wczoraj zainteresował nas wpis na blogu www.feminasum.pl dotyczący udostępnienia danych pacjentów lekarzom, do których przez portal znanylekarz.pl można zapisać się na wizytę bez wychodzenia z domu. Przedstawiony przypadek nas zaintrygował, dlatego chcielibyśmy się mu bliżej przyjrzeć.

O czym mowa?

Pani Maria zapisała się na wizytę do lekarza polecanego przez wielu użytkowników portalu. W czasie rejestracji podała swoje dane osobowe. Niestety nie będąc zadowoloną z wizyty skomentowała ją i wystawiła lekarzowi negatywną opinię. Lekarka w związku z tym, że najprawdopodobniej komentarz jej się nie spodobał wystąpiła do administratorów portalu o udostępnienie danych pacjentki. Co portal uczynił. Pani Maria otrzymała od lekarki na adres domowy pismo z żądaniem usunięcia nieprzychylnego komentarza lub jego zmiany.

Skąd pochodzą dane?

Pacjentka zmodyfikowała komentarz aczkolwiek pozostał on negatywny. Lekarz natomiast twierdzi, że w komentarzu pojawiły się informacje niezgodne z prawdą, dlatego wystosował odpowiednie pismo. Mimo to pacjentka jest zaskoczona skąd lekarz był w posiadaniu jej adresu domowego, imienia i nazwiska. Lekarz twierdzi, że przychodząc do gabinetu pani Maria wypełniła dobrowolnie kwestionariusz w którym m.in podała właśnie te dane. Natomiast pacjentka twierdzi, że lekarz uzyskał te informacje od portalu znanylekarz.pl.

Portal rzeczywiście udostępnił lekarzowi dane pani Marii, dzięki którym jej nick z komentarzem został skojarzony z innymi danymi. W ten oto sposób mogli już wysłać wspomniane wyżej pismo.

Pytanie brzmi…

Internauci i sama zainteresowana zastanawiają się jak to możliwe i na jakiej podstawie? Pacjentka napisała w tej sprawie pismo z prośbą o wyjaśnienie do portalu. Otrzymała odpowiedź, iż jest to zgodne z decyzją GIODO w sprawie DOLIS/DEC-480/11 DOT. DOLIS-440-352/10 w której co prawda przypadek wygląda nieco inaczej ale jednak dużo wspólnego ma. Pani Maria uważa, że przedstawiona przez GIODO decyzja nie dotyczy jej sytuacji.

Postanowiliśmy zagłębić się w temat i sprawdzić która ze stron ma rację.

Pierwsza decyzja GIODO z dnia 19 stycznia 2011r.

W sprawie o której mowa w tej decyzji ku uproszczeniu stan faktyczny wyglądał w ten sposób – Pewien Pan (nazwijmy go A) na jednym z forów należącym do Spółki X napisał kilka komentarzy dotyczących Spółki Y. Opinie pana A krótko mówiąc były niepochlebne, dlatego też Y wystąpiło do X o udostępnienie danych tegoż A.  Spółka X się nie zgodziła, dlatego Y poprosiła aby w tej sprawie decyzję wydał GIODO. GIODO przychylił się do żądania spółki Y o udostępnienie danych pana A.

Wynik: dane mają zostać udostepnione.

Druga decyzja GIODO z dnia 13 czerwca 2011r.

Spółka X odwołała się od decyzji, ponieważ nie chciała udostępnić danych pana A. GIODO mimo odwołania utrzymał w mocy zaskarżaną decyzję.

Wynik: dane mają zostać udostępnione.

Wyrok WSA z dnia 8 marca 2012r.

Spółka X nie dając za wygraną zaskarżyła decyzje GIODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA wyrokiem II SA/Wa 2821/11 uchylił obie decyzje GIODO w powyższej sprawie.

Wynik: dane nie mogą zostać udostępnione.

Wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2013r.

GIODO wniósł w tej sprawie skargę kasacyjną w której GIODO zażądał uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. NSA nie przychylił się co powoduje zakaz udostępnienia tych danych w postępowaniu administracyjnym.

Jednakże:

Skarga kasacyjna złożona w niniejszej sprawie przez GIODO nie zasługiwała jednak na uwzględnienie, ponieważ organ nie wyważył interesów stron postępowania – podmiotu żądającego ujawnienia danych osobowych oraz administratora tych danych i osób, których dane te dotyczą. W niniejszej sprawie toczą się już dwa postępowania karne, których ani prokuratura ani też sąd nie umorzyły. Żądane przez wnioskodawcę dane osobowe zostały już udostępnione przez administratora danych na polecenie prokuratury i sądu. Powyższe czyn i wątpliwym zasadność kolejnego żądania udostępnienia danych osobowych w trybie administracyjnym. Zarówno toczące się postępowania karne, jak i szeroki zakres danych, jaki został już udostępniony skarżącej spółce czyni nieproporcjonalnym kolejne nakazanie udostępnienia tych danych, tym razem przez GIODO.

Oznacza to, że w postępowaniu karnym organy zadecydowały o tym, że i tak dane Spółka X musiała Spółce Y udostępnić.

Jak to się ma do sytuacji Pani Marii?

Jak widzimy sprawa jest skomplikowana. Naszym zdaniem jeśli lekarka nie miała w zamiarze pozwać Pani Marii o pomówienie i nie umotywowała swojego żądania o wydanie jej danych w ten właśnie sposób, portal znanylekarz.pl powinien bardziej wyważyć interesy obu stron zanim podjął decyzję o udostępnieniu danych.

Aktualizacja z 28 stycznia 2014r.: Otrzymaliśmy oświadczenie Spółki Znany Lekarz Sp. z o.o., fragment:

Dane autorki komentarza, p. Marii Lepuckiej, udostępnialiśmy na pisemne żądanie lekarza. Zostało ono uzasadnione chęcią wystąpienia na drogę sądową przeciwko autorce komentarza, który w odczuciu lekarza naruszał jego dobre imię. Chcemy zaznaczyć, że przekazanie tych danych stanowiło ostateczny etap procesu mediacji, prowadzonego przez pracowników ZnanyLekarz.pl między pacjentką a lekarzem. Po wystawieniu komentarza 28 października 2013 roku, lekarz zgłosił go jako niezgodny z prawdą. Poprosiliśmy pacjentkę o potwierdzenie komentarza, co też pacjentka uczyniła. Wobec tego odmówiliśmy lekarzowi usunięcia komentarza. W tej sytuacji jedyną drogą do obrony swojego dobrego imienia pozostała dla niego droga prawna. Pisemne żądanie udostępnienia danych autora komentarza otrzymaliśmy 10 grudnia 2013 roku. 17 grudnia przekazaliśmy je lekarzowi drogą pocztową. Dane obejmowały adres IP i informacje podawane przy rejestracji w serwisie: nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, miasto.

Pełne oświadczenie spółki w tej sprawie:  Oświadczenie Spółki Znany Lekarz Sp z o.o

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!