Filmik w skrócie przedstawia podstawowe informacje jakie powinni znać deweloperzy tworzący aplikacje mobilne.

Czym są dane osobowe?

Jeśli chodzi o aplikacje mobilne to dane osobowe można podzielić na:

  • Dane osobowe samodzielne np. imię i nazwisko, PESEL
  • Dane osobowe kontekstowe (wymieniane w kontekście użytkowania aplikacji mobilnej)
  • Dane osobowe sporne np. adres IP, adres e-mail, login

Obowiązki deweloperów aplikacji mobilnych są różne w zależności od tego czy będzie on administratorem danych czy tylko podwykonawcą administratora. Administrator ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów jego dotyczących w ustawie o ochronie danych osobowych i rozporządzeniach. Natomiast podwykonawcy muszą jedynie zabezpieczać dane mu przekazywane.

Podstawowe obowiązki:

1. Informowanie użytkowników:

  • o tym kto przetwarza ich dane ( nazwa, adres siedziby)
  • celu zbierania danych do zbioru
  • odbiorcach i kategoriach odbiorców, którym są przekazywane dane użytkowników
  • prawie dostępu do swoich danych użytkowników oraz możliwości ich poprawiania
  • obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz ich podstawach prawnych

2. Dbanie aby przetwarzane dane były adekwatne do celu ich przetwarzania – przetwarzane powinny być tylko dane niezbędne do wykorzystywania aplikacji i żadne ponadto.

3. Zbieranie zgód na przetwarzanie danych – deweloperzy przy zbieraniu zgód powinni dawać użytkownikom możliwość świadomego wyboru jakie dane chcą oni przekazywać. Nie powinny być wykorzystywane domyślne ustawienia jakie dane będą zbierane.

Polecamy zapoznanie się z filmikiem a także z ustawami i rozporządzeniami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!