Użytkownicy i klienci aby móc korzystać z usług serwisów internetowych muszą niejednokrotnie podawać swoje dane. Natomiast serwisy prócz świadczenia usług lub wykonywania umów z klientami mają również obowiązek dbać o bezpieczeństwo ich danych. Niektóre z nich próbując uchylić się od odpowiedzialności za dane, w swoich regulaminach używały postanowień, które zostały uznane za niedozwolone.

Klauzule niedozwolone, o których dzisiaj pozwalały serwisom nie dbać o dane ich klientów i użytkowników po rozwiązaniu z nimi umowy. Ograniczały również swoją odpowiedzialność za utratę takich danych.

Numer wpisu: 5338
Data wyroku: 2013-07-25
Robert Łaszczych
„Portal nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych konta użytkownika jak i za dane korespondencyjne”

Numer wpisu: 5212
Data wyroku: 2013-06-14
Jan Krzyszkowski – Optilan w Nowym Sączu
„Po rozwiązaniu umowy, spółka Optilan nie ponosi odpowiedzialności za dane klienta pozostawione przez niego na serwerach”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!