W świetle nowych przepisów unijnych oraz przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) przedsiębiorca telekomunikacyjny w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych ma obowiązek  powiadomić o tym właściwy organ ochrony danych osobowych GIODO, a także abonenta, którego dane zostały naruszone.

Czym jest naruszenie danych? Naruszenie danych osobowych to przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, utrata, zmiana, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Aktualnie naruszenie danych osobowych powinno być zgłoszone niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny po wykryciu naruszenia. Powiadomienie abonenta natomiast powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni.

GIODO informuje w jaki sposób dokonać zgłoszenia:

Zawiadomienia GIODO można dokonać na formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej www.giodo.gov.pl w zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza, jak również na stronie internetowej www.epuap.gov.pl.

Tekst dyrektywy i ustawy można pobrać pod adresami:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!