Zarówno osoby prywatne jak i firmy mają prawo domagania się od administratorów stron internetowych udostępniania danych osób, które zamieszczają na ich temat obraźliwe wpisy w sieci. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził to wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2013r. Jeśli spotkają się z odmową ze strony administratorów mogą zgłosić się ze skargą do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który może nakazać udostępnienie danych autora wpisów.

GIODO informuje, że mamy dwie możliwości dochodzenia swych praw w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Pierwsza to droga karna (zgłoszenie przestępstwa zniesławienia organom ścigania lub policji, które w imieniu lub interesie obrażonego prowadzą dalsze działania), druga wytoczenie powództwa cywilnego. W każdej jednak sprawie musimy znać dane osoby, którą chcemy postawić przed sądem. Wyrok NSA nie jest jednak przełomowy. Jedyną zmianą jest, że każde z tego typu naruszeń należy traktować jako oddzielny przypadek. Przykładowo jeśli duża firma występuje do administratora forum o udostępnienie danych kilkudziesięciu osób to nie możemy tego traktować jako jednej sprawy ale kilkadziesiąt osobnych spraw! Chcąc dochodzić praw, firma będzie musiała pozwać każdego z osobna.

To natomiast czy poszczególne dane zostaną udostępnione, GIODO musi ocenić jednostkowo. Dlatego, że zarówno prawa firm i osób prywatnych do wytaczania powództw jak i dobro przedsiębiorców prowadzących fora są jednakowo ważne. GIODO bardzo uważnie weryfikuje wnioski, ponieważ o tym czy naruszono dobra osobiste czy też nie może rozstrzygać tylko i wyłącznie sąd.

Linki do wyroków:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!