GIODOUKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) ostrzegają przed fałszywymi pismami, które otrzymują firmy i administratorzy danych ws. grzywien i kar finansowych za:

  • brak informacji o plikach cookies na stronach
  • brak zgłoszenia przetwarzanych zbiorów danych

Do tych organów zgłasza się coraz więcej osób, które otrzymały pisma w powyższych sprawach. 

Do UKE zgłosiło się już wiele osób i firm, które odebrały pisma z wezwaniem do zapłaty grzywny w wysokości ok. 500zł za brak informacji o plikach cookies. Oczywiście dane adresowe Urzędu oraz numer konta bankowego są nieprawdziwe. Dlatego UKE ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty i próbą wyłudzenia pieniędzy. Należy dokładnie sprawdzać treść korespondencji, ponieważ Urząd nie wysyła takich wezwań. Nie wiadomo kto jest nadawcą tych wezwań, dlatego każdy przypadek należy zgłaszać na policję.

W przypadku GIODO, również nie wysyła on żadnych pism z groźbą nałożenia kar finansowych za brak zgłoszenia do rejestru zbioru danych. Nakładanie kar administracyjnych musi być poprzedzone przeprowadzonym postępowaniem oraz wydaniem decyzji w tej sprawie. Odpowiedzialność karna jest uzależniona od przeprowadzenia postępowania karnego w danej sprawie przez policję, prokuraturę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!