W ostatnim czasie wiele wydarzyło się w zakresie ochrony danych osobowych. Konferencja Międzynarodowa, Konferencja Big Data, spotkanie Grupy Roboczej Artykułu 29. We wszystkich przypadkach poruszano nurtujące tematy dotyczące: plików cookie, prawnych aspektów przetwarzania danych osobowych w dużych zbiorach danych czy PRISM

Od dłuższego czasu mówi się o niezbędnych zmianach w prawie i to nie tylko polskim ale i unijnym. Same pliki cookie wywołują problemy z uzyskiwaniem zgód na ich wykorzystywanie a to dlatego, że istnieje wiele rozwiązań ich pozyskiwania. Przepisy dotyczące pozyskiwania zgód powinny być ujednolicone, tak aby użytkownicy mogli wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookie przed rozpoczęciem przetwarzania, i mogli zrobić to dobrowolnie.

PRISM– jest tajnym elektronicznym nadzorem eksploracji danych obsługiwanym przez Amerykanów. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa (NSA) i Federalne Biuro Śledcze (FBI) mają stały dostęp do danych gromadzonych na serwerach takich firm jak:  Google wraz z YouTube’em, Facebook czy Apple. Rzecznicy ochrony danych osobowych z krajów UE zastanawiają się w jakim stopniu ochrona prywatności i dane osobowe mieszkańców UE jest zagrożona.

Big Data– przetwarzanie danych w dużych zbiorach. W trakcie konferencji zastanawiano się jakie wyzwania stoją przed administratorami w starciu z tak dużymi zbiorami danych i jakie ograniczenia prawa ich obligują.

To tylko niektóre z tematów, które krążą i są w fazie omówień i przygotowań do ewentualnych nowelizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!